جهت تبلیغات و پخش موزیک خود در تمامی سایت های معتبر موزیک و همینطور کانال ها میتوانید با شماره 09192178036 در تماس باشید.

هم گناه سریال دل
هم گناه سریال دل

تبلیغات

محبوب ترین فیلم و سریال ها

محبوب ترین موزیک ها

آخرین بروزرسانی های ته موزیک

کرگدن

7.0
امتياز :7.0/10
تعداد راي دهندگان : 100 نفر
خلاصه داستان: پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازديد: ۱۸۴,۳۸۸
۰ نظر

قسمت اول

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت دوم

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت سوم

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت چهارم

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود فیلم کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت پنجم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ششم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت هفتم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت هشتم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت نهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت دهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت یازدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت دوازدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت سیزدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت چهاردهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت پانزدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت شانزدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت هفدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت هجدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت نوزدهم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیستم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیست و یکم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیست و دوم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیست و سوم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیست و چهارم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیست و پنجم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت بیست و ششم

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴۸۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۷۲۰p قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۱۰۸۰p قیمت ۵۵۰۰ تومان

دانلود سریال کرگدن با کیفیت ۴K قیمت ۶۰۰۰ تومان

ارسال نظر