حالت شب
گروه عجم - Ajam Band

گروه عجم - Ajam Band

آهنگ‌های گروه عجم موارد بیشتر

دانلود آهنگ عجم به نام بیا امشو

گروه عجم
دانلود
۰ ۳۹,۹۰۱ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ عجم به نام بیا دستم بگیر

گروه عجم
دانلود
۰ ۳۲,۶۲۵ ۲ فروردین ۱۳۹۹

دانلود آهنگ عجم به نام صنم بیا

گروه عجم
دانلود
۰ ۲۹,۲۱۳ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ عجم بند به نام سلام از قلب ایران

گروه عجم
دانلود
۲ ۲۷,۹۳۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دانلود آهنگ عجم به نام بحر طویل عجمی

گروه عجم
دانلود
۰ ۶۶,۰۰۱ ۹ آذر ۱۳۹۶

دانلود آهنگ علی عظیمی و عجم به نام شاپرک

گروه عجم
دانلود
۰ ۵۴۱,۵۰۱ ۳ خرداد ۱۳۹۵

دانلود آهنگ عجم بند به نام زغالچی

گروه عجم
دانلود
۲ ۲۵۹,۲۷۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آهنگ عجم به نام گل ایران

گروه عجم
دانلود
۸ ۳۳۵,۷۰۰ ۲ خرداد ۱۳۹۳

دانلود آهنگ عجم به نام نوروز خانی

گروه عجم
دانلود
۰ ۱۵,۲۲۶ ۲۰ آذر ۱۳۹۱

ویدئوهای گروه عجم موارد بیشتر

دانلود موزیک ویدیو عجم به نام سلام از قلب ایران

گروه عجم
دانلود
۰ ۲۳,۱۳۸ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود موزیک ویدیو علی عظیمی و عجم به نام شاپرک

گروه عجم
دانلود
۰ ۳۷۹,۱۲۶ ۴ خرداد ۱۳۹۵

دانلود موزیک ویدیو عجم به نام زغالچی

گروه عجم
دانلود
۱ ۲۷۴,۲۳۸ ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آهنگ عجم به نام گل ایران

گروه عجم
دانلود
۴ ۲۰۲,۱۲۵ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

آلبوم‌های گروه عجم موارد بیشتر

دانلود آلبوم عجم به نام رگ و ریشه

گروه عجم
دانلود
۱ ۱,۶۶۵,۳۷۶ ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

دانلود آلبوم گروه عجم به نام رقص مردونه

گروه عجم
دانلود
۳ ۱۷۹,۷۷۵ ۳ فروردین ۱۳۹۰