حالت شب

پدرام پالیز

آهنگ‌های پدرام پالیز موارد بیشتر

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام عطر فرنگی

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۱۴,۲۵۱ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دختر قاجار

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۸,۶۲۵ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام تقویم شمسی

پدرام پالیز
دانلود
۱ ۱۷,۹۲۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دوست دارم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۴۲,۴۱۳ ۱۱ آبان ۱۳۹۹

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دریا

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۲۸,۳۵۰ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام دردت به جونم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۳۹,۷۱۳ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام اخبار بین الملل

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۲۳,۲۸۸ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام بچرخ تا بچرخیم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۱۰,۶۵۱ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام ای آشنای من

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۴۳,۲۰۱ ۷ آبان ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام عاشق ترینم

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۴۶,۳۵۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۸

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام مجنونم

پدرام پالیز
دانلود
۱ ۸۶,۷۷۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

دانلود آهنگ پدرام پالیز به نام باران 

پدرام پالیز
دانلود
۰ ۳۷,۹۵۰ ۹ دی ۱۳۹۷