حالت شب
قاسم افشار - Ghasem Afshar

قاسم افشار - Ghasem Afshar

آهنگ‌های قاسم افشار موارد بیشتر

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام ماه و بارون

قاسم افشار
دانلود
۰ ۲۸,۰۱۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۱

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام ماه پیشونی ورژن جدید

قاسم افشار
دانلود
۰ ۱۱,۱۷۶ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام نقاش

قاسم افشار
دانلود
۰ ۵,۵۵۰ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام آرامش

قاسم افشار
دانلود
۰ ۲۸,۵۷۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام پرستار

قاسم افشار
دانلود
۰ ۲۰,۶۲۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام عزیزم

قاسم افشار
دانلود
۱ ۴۶,۶۸۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام آبادی ویرون

قاسم افشار
دانلود
۰ ۲۲,۵۷۶ ۴ دی ۱۳۹۷

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام ماه پیشونی

قاسم افشار
دانلود
۰ ۳۴,۰۸۸ ۲ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام واسه بار آخر

قاسم افشار
دانلود
۰ ۴۰,۳۱۳ ۶ بهمن ۱۳۹۶

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام افتخار

قاسم افشار
دانلود
۴ ۳۶,۷۸۸ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام بهار خانوم

قاسم افشار
دانلود
۰ ۶۳,۹۷۵ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

دانلود آهنگ قاسم افشار به نام دنیای خاکستر

قاسم افشار
دانلود
۱ ۴۲,۸۲۶ ۱۲ دی ۱۳۹۵