حالت شب
فریان - Faryan

فریان - Faryan

آهنگ‌های فریان موارد بیشتر

دانلود آهنگ فریان به نام شهر خاموش ۲

فریان
دانلود
۱ ۲۷,۳۰۰ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

دانلود آهنگ فریان به نام گل فروش

فریان
دانلود
۰ ۹,۰۰۱ ۱۸ تیر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ فریان به نام آی دیوونه

فریان
دانلود
۰ ۱۲,۸۶۳ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

دانلود آهنگ فریان به نام شهر خاموشه

فریان
دانلود
۰ ۱۰,۱۶۳ ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

دانلود آهنگ فریان به نام رو به رام کن

فریان
دانلود
۰ ۸,۴۳۸ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دانلود آهنگ فریان به نام دو آدم

فریان
دانلود
۱ ۷۶,۹۱۳ ۱۸ مهر ۱۳۹۳

دانلود آهنگ فریان به نام مرد تنهای شبم

فریان
دانلود
۴ ۸۶,۸۸۸ ۵ بهمن ۱۳۹۲