حالت شب
علی تکتا - Ali Takta

علی تکتا - Ali Takta

آهنگ‌های علی تکتا موارد بیشتر

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام انرژی مثبت

علی تکتا
دانلود
۲ ۸۱,۰۰۱ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام دوست دارم

علی تکتا
دانلود
۱ ۸۷۲,۱۳۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام دلتنگیها

علی تکتا
دانلود
۱ ۳۰۵,۸۵۰ ۷ مرداد ۱۳۹۴

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام عادت

علی تکتا
دانلود
۶ ۳۱۵,۴۵۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام آرامش

علی تکتا
دانلود
۲ ۲۶۴,۳۳۸ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام حال نو

علی تکتا
دانلود
۵ ۲۰۹,۲۱۳ ۹ مهر ۱۳۹۳

دانلود آهنگ علی زیبایی به نام غریبه شو

علی تکتا
دانلود
۲۳ ۱۶۹,۴۲۶ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

 دانلود آهنگ علی زیبایی به نام مهمون ناخونده

علی تکتا
دانلود
۱۸ ۱۶۹,۷۲۵ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی زیبایی به نام بازیای زندگی

علی تکتا
دانلود
۱۷ ۱۶۷,۷۰۱ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی تکتا به نام بی اندازه

علی تکتا
دانلود
۱۱ ۱۷۱,۳۰۱ ۸ بهمن ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی تکتا به نام من و دل

علی تکتا
دانلود
۱۰ ۱۷۶,۱۰۱ ۱۸ دی ۱۳۹۲

 دانلود آهنگ علی تکتا به نام دنیا تنگه دلم

علی تکتا
دانلود
۱۰ ۱۷۷,۳۳۸ ۴ دی ۱۳۹۲

آلبوم‌های علی تکتا موارد بیشتر

دانلود آلبوم علی تکتا به نام زمونه

علی تکتا
دانلود
۰ ۲۶۰,۳۲۵ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

دانلود آلبوم علی تکتا به نام اون روی سکه

علی تکتا
دانلود
۵ ۱۲۴,۸۰۱ ۳۰ تیر ۱۳۸۹