حالت شب
بابک تسلیمی - Babak Taslimi

بابک تسلیمی - Babak Taslimi

آهنگ‌های بابک تسلیمی موارد بیشتر

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام عشق اول

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۲,۹۵۱ ۴ آذر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام بعضی وقتا

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۳,۶۲۵ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام خداحافظ

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۱,۶۰۱ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام دوست دارم

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۱,۸۲۶ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام چشمای تو

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۳,۷۱۳ ۹ اسفند ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام نه من نه تو

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۵,۰۲۶ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام استرس

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۹,۰۷۶ ۱۶ آذر ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام بگو باشه

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۸,۱۳۸ ۳۰ آبان ۱۳۹۶

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام قسم

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۴۲۰,۴۵۱ ۱۹ دی ۱۳۹۴

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام بگو باشه

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۴۴۵,۶۱۳ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام حیفه

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۲۱۷,۳۵۱ ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

دانلود آهنگ بابک تسلیمی به نام احساس

بابک تسلیمی
دانلود
۱ ۲۲۲,۸۲۶ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

آلبوم‌های بابک تسلیمی موارد بیشتر

دانلود آلبوم بابک تسلیمی به نام کارما

بابک تسلیمی
دانلود
۰ ۳۱,۹۵۰ ۲۷ تیر ۱۳۹۷